Къралда иш этилиб къуралгъан энчи экономика зонала бардыла. Аллай зона Къарачай-Черкесияда да ишлейди. Аланы къуралгъан кюнлеринден бери бардыргъан ишлерини эсеблери чыгъарылыб, аланы юслеринден Россия Федерацияны Экономика ёсюмюню министерствосу тыйыншлы материал басмалагъанды. Анда айтылгъанына кёре, 2016-чы джыл ол экономика зоналаны ичинде эм игилени бирине Къарачай-Черкесияда энчи экономика зона саналгъанды.

Аны ол джетишими неден да алгъа арт джыллада мында турист индустрия къулачын кенг джайгъаны бла, артыкъ да бек «Архыз» турист комплекс ишленнгени бла байламлыды. Ол энчи экономика зона уа Шимал Кавказны турист кластерини къурамына киреди.

«Архыз» курортну къурулушу энтда барады. Тюрлю-тюрлю класслы талай къонакъ юй ишлене турады. «Шимал Кавказны курортлары» деген компания да курортну шимал джанында узунлугъу 12 километр болгъан джолну, аны кибик гондол эмда кресло джорукъ бла узунлугъу 5 километр болгъан чынды джолну ючюнчю очередини къурулушларын бардырыб тебрегенди. Ол, аланы 2018-чи джылны декабрына ишлеб, хайырланыугъа берир муратлыды. Ала битселе, «Архыз» курортда къарда учууну территориясы иги танг кенгерликди.

 
{jcomments}