КЪАЗЛА
Джаз башында кёкню шимал таба бир къауум къаз учуб бара эди.

Ала кёл башына джете, къазладан бири, къарыусуз болуб, суугъа тюшгенди. Бирси къазла, къыйынлыкъ джетген къазны сакъламай, учуб кетгендиле. Къыяулу къаз аланы ызларындан учалмагъанды. Экинчи кюн кёл башы бла кёкню джангы къаз джыйын учуб бара тургъанды. Учалмай, кёкге термилиб тургъан джангыз къаз:
- Салам алейкум, джюз къаз, - деб саламлашханды.
– Уалейкум салам, джангыз къаз. Алай а биз, сен айтханча, джюз тюлбюз. Джюзге джетер ючюн, бизге неллай бир эсек да, аллай бир къош, андан сора ол къошханынгы джартысын, андан сора аны джартысын, артда уа кесинги къош, ол заманда джюз боллукъбуз, - деб джууаб бергенди алчы къаз. Ызларындан къараб къалгъан джангыз къаз, сагъышланнганды да, тергей кетиб, къазла ненча болгъанларын билгенди. Кюз артында ол джангыз къаз тургъан кёлню башы бла биягъы къазла къыбылагъа тизилиб бара тургъандыла.
- Салам алейкум, джюз къаз, - деб, джангыз къаз алагъа салам бергенди.
Алчы къаз, аны саламын алыб:
- Биз, джаз гурт чыгъарыб, кёб болгъанбыз. Энди, беш джыйын болуб, учуб барабыз. Ызыбыздан келген къазла да бизни тенгли бир бардыла. Андан сорадагъыла эки кереге, андан сорадагъыла да юч кереге, эм артдагъыла тёрт кереге кёбдюле. Бизге сен къошулсанг, джюз боллукъбуз, - дегенди. Бир-бири ызларындан тизиле-созула, учуб баргъан къазлагъа къараб, джангыз къаз хар джыйында ненча къаз болгъанын, джангылмай, тергеб билгенди.
- Аны джангыз къаз къалай билген болур эди?
Бу эсебге эсибизни иги бурсакъ, джаз башында учуб баргъан къазланы саны, къыркъгъа джетмейди, отуз ючден артыкъды эм джиги эки кере (тёртге) юлешиннген санды. Отуз бла къыркъны арасында аллай сан - отуз алтыды.

 
{jcomments}