ФСБ-ны Къарачай-Черкесияда управлениесини хурметли къуллукъчулары эмда ветеранлары!
Санагъат байрамыгъыз бла барынгы да алгъышлайбыз!


Бурундан да Эресейни ФСБ-ны къуллукъчулары Ата джуртубузну къоркъуусузлугъун бегитиу эмда джамагъатны рахатлыгъын сакълау бла байламлы кърал борчларын мийик дараджада толтургъанлай келедиле.
ФСБ-да не къыйын болумда да эс ташламай, артха турмай, джууаблы ишлерин бет джарыкълы толтура билген адамла къуллукъ этеледиле.
Сиз, экстремизм, терроризм, коррупция дегенча аманлыкълагъа къаршчы кюрешни тири бардырыб, къралыбызны кеси башына эркинлигин къоруулайсыз.
ФСБ-ны Къарачай-Черкесияда управлениесини къуллукъчулары толтуруучу властны джергили органлары бла келишиулю ишлей билгенлерини себебинден бизни республикада закон-джорукъ, тынчлыкъ-рахатлыкъ сакъланады.
Ата джуртха тыйыншлысыча къуллукъ этиб, ашхы сынамларына юретиб, кеслерини орунларына джаш адамланы хазырлагъан ветеранлагъа да разылыгъыбызны билдиребиз.
Хакъ джюрекден ФСБ-ны Къарачай-Черкесияда управлениесини къуллукъчула бла ветеранларына узакъ ёмюр, сюек саулукъ, юйдеги рахатлыкъ, уллу насыб, Ата джуртубузгъа ёсюм алдырыргъа джарарыкъ ишлеринде джетишимле теджебиз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
АРГУНОВ Мурат.

 
{jcomments}