Къарачайны, башхалагъа юлгю болгъан, онглу уланлары кёбдюле. Мен хапарын айтыргъа излеген Лепшокъланы Хызырны джашы Магомет да аланы бириди.


Лепшокъ улу 1949-чу джыл кёчгюнчюлюкню заманында Къыбыла Къазахстан областны Ильичёвское элинде туугъанды.
Атасы Лепшокъланы Ильясны джашы Хызыр колхозда алчы механизаторланы бири болгъанды, ол джигер уруннганы ючюн, аны тракторундан къызыл байракъ тюшмегенди. Кёб Хурмет грамота, Бюсюреу къагъыт да алгъанды.
Анасы Къасайланы Сеит-Умарны къызы Хабийбат ишге да джюрюй, сабийлерин да ариу халили этиб ёсдюрюрге кюрешгенди.
Магомет 7 джылында анда школгъа барыб башлагъанды.
Тюзлюк орун алыб, эркинлик берилиб, Къарачай миллет туугъан джуртуна къайтханында, Лепшокъланы юйюр да Кавказгъа келиб, Къумуш элге тюшеди. Магомет ата-бабасыны джуртунда – Къумушда – орта билим берген школну джетишимли тауусады.
Ол 15 джылында кёкде учуб баргъан самолётну кёрюб, лётчик болур мурат этеди. Кече-кюн аны юсюнден сагъыш этгенлей турады. Лепшокъ улу бу джаны бла билим алыргъа деб, 1967-чи джыл Саратовгъа барыб, лётчикле хазырлагъан Краснокутское училищеге окъургъа киреди. Ол окъуугъа, практика джанына эсин толу ийиб, кесичаланы арасында атын иги бла айтдырыб, 4 джылдан училищени джетишимли бошайды.
1972-чи джыл Ставрополда Къралла арасы аэропортда граждан авиацияны пилоту болуб ишлеб башлайды.
Къралыбызны ичинде эмда къралла арасы авиалиниялада пассажирлени ташыйды. Самолётну ариу учуууна, адамланы саулукъларын, джашауларын сакълаугъа терен эс бёлюб, бу джаны бла джууаблылыгъын эки къат сезиб ишлейди. Ол учуб бара, моторну, приборланы къалай ишлегенлерин, маршрутну, табигъат болумну сюзюб, хар неге эсин ийиб, керек сагъатда дженгил сагъыш этиб, белгиленнген джерге заманында барыб тургъанды. Аны усталыгъы мийик дараджада болгъанды. Ол билимин ёсдюргенлей да тургъанды. Мингле бла сагъатланы учуб, уллу сынам алгъанды. Алай бла терен фахмусун, билимин, сынамын таныта, 1-чи класслы лётчик болгъанды.
Магомет самолётну мийик дараджада джюрюте, Ставрополну къралла арасы аэропортундан кёб шахарлагъа, къраллагъа учуб тургъанды. Бёлек джылдан партияны Ставрополь крайкомуну 2-чи секретары В.А.Казначеевни энчи пилоту этедиле. Магомет ишни юсю бла В.А.Казначеевни Италиягъа, Кубагъа башха бир къауум къраллагъа элтиб турады.
Артда кърал аны фахмусуна, билимине, сынамына уллу багъа бериб, Ставрополда къралла арасы аэропортда пилот-инструктор этгенди. Таулу джаш алайда джаш лётчиклени юрете кёб джылны ишлегенди.
Магомет 1976-чы джыл джазыуун Борлакъланы Ачейни къызы Любовь бла байлайды. Алагъа къызчыкъ тууады, атына Маргарита деб атайдыла. Ол школну айырмагъа бошаб, баш билим алыб, усталыгъыны юсю бла атын сый бла айтдырыб ишлейди.
Лепшокъланы Магомет мийикде учуб бара, тау джуртуна салам бере, мамыр джашауну джакълай, халкъланы арасында шохлукъну, къарнашлыкъны кючюн бегите, джюреги сууаблыкъ этиуге учуна джашагъанды.
Ауушханды, Аллахны рахматын табсын.

УЗЕИРЛАНЫ Хусеин.

 

 
{jcomments}