Хычаман айны 7-де Москваны Уллу Кремль къаласында Владимир Владимирович Путинни Эресей Федерацияны Президенти къуллукъну 5-чи кере толтуруб башлагъанына аталгъан къууанч джыйылыу болду.

Адетдеча, ол байрамгъа къошулгъан кърал къуллукъчуланы алларына Эресейни Байрагъы, Президентни Штандарты бла Белгиси эмда къралыбызны Конституциясы чыгъарылдыла. Ол Конституциягъа къолун салыб, Владимир Путин: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», - деб, мындан ары да джууаблы къуллугъун анда белгиленнген джорукъладан таймай толтурургъа ант этди.
Эресей Федерацияны Президентини инаугурациясында Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да болгъанды.
Аны юсюнден Башчы кесини Телеграм-каналында: «Къралыбызгъа Президент сайланнган кёзюуде эресейчиле, бир иннетлиликлерин, бирликлерин танытыб, тамблагъы кюнлерин Владимир Владимирович бла баирге кёргенлерин билдиргендиле.
Бюгюн этиле тургъан иш къралыбызны тарихинде бек магъаналыды. Эресей мындан ары да акъыллы, этимли, джууаблы Миллет алчыбызны башчылыгъы бла алгъа таукел барлыкъды», - деб джазгъанды.
Алайды да, кеси разылыкълары бла сайлаулагъа къошулгъан эресейчилени 87 проценти, ышанмакълыкъларын билдире, кёлтюргючлюк этген Президент антына керти болуруна, 2030-чу джылгъа дери ол, тыйыншлы оноула эте, къралыбызны кючюн-къадарын ёсдюрлюгюне, эресейчилени джашауларын игилендирлигине ишек джокъду.

 

 
{jcomments}