Эресейни кюнюню аллы бла Къарачай-Черкесия аскер къаугъагъа къошулгъан джердешлерибизге кёзюулю гуманитар болушлукъ ашыргъанды.

Анга КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид башламчылыкъ этгенди.

Айтыргъа, Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Крым Казаноков бла РФ-ны Кърал Думасыны депутаты Ёзденланы Солтан 18 тонна таза ичер сууну керекли джерге элтиб табдыргъандыла.

‑ Аскер къаугъада болгъан джердешлерибизге энтда таза суу табдырылгъанды. «Бирикген Эресей» партияны республикан бёлюмю КъЧР-ни Правительствосу эмда депутат корпусу бла бирге таймаздан аскерчи джашлагъа болушлукъ этгенлей турады. Бу джумушха республиканы джамагъаты да сюйюб къошулады. Мындан ары да иш сериуюн боллукъ тюлдю. Джашла хорлам бла къайтхынчы, биз алагъа къолубуздан келгенича болушханлай турлукъбуз, ‑ деб хапар айтханды «Бирикген Эресей» партияны регионал бёлюмюню исполкомуну башчысы Джамбаланы Руслан.

Былайда энтда бир затны юсюнден айтыргъа тыйыншлыды. Уллу Хорламны аллы бла аскер къаугъагъа къошулгъан джигит уланларыбызгъа 9 тонна таза ичер суу ашыргъанды бизни республика. Бу ишге къошулургъа тырмашханланы саны ёсюб барады.

Бизни регионда бютеулей да 1000 тоннадан артыкъ гуманитар болушлукъ ашырылгъанды.

 Мамчуланы Дина.

 

 
{jcomments}