«Саулукълу бол» деген ат бла арттотур (апрель) айны 5-де Саулукъ сакълауну бютеудуния кюнюн байрамлауну тамалында республикан Медицина-профилактика аралыкъны къуллукъчулары бла медицина колледжни студентлери Къарачай-Черкесияны ара шахарында акция бардыргъандыла. Быйыл Саулукъ сакълауну бютеудуния кюню татымлы, саулукъ берген аш-суугъа аталгъанды.

КъЧР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну атындан министрни орунбасары Владимир Селиванов бардырылгъан ишге уллу багъа бериб сёлешгенди.

«Бюгюнлюкде саулукъну сакълар ючюн кесибизни заманында дохтурлагъа бакъдыргъаныбыз бла къалмай, сабийликден чархыбызны чыныкъдырыргъа керекбиз. Джыл сайын Черкесскеде орналгъан медицина колледжни тамалында саулукъну сакъларгъа джораланнган ишлени бардыргъанлай турабыз. Ол ишле джаш тёлюге саулукъларын сакълаб джашаргъа себеб бередиле», - деди КъЧР-ни саулукъ сакълау министрини орунбасары Владимир Селиванов.

КъЧР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну къуллукъчусу Батчаланы Бэлла да джыйылыуда бютеу дунияда саулукъ сакълау бла байламлы ишлени джашаугъа къалай сингдириб башлагъанларыны юсюнден хапар айтды.

«Бу айда, акцияны тамалында, Черкесскеде Медицина-профилактика аралыкъда мийик дараджалы врач-диетолог хакъсыз консультация бардырады. Хар адамны излемине кёре  саулугъун тинтиб, не ашаргъа кереклисин юретеди ол. Бюгюннгю акцияны нюзюрю республиканы джамагъатын саулукълу джашаугъа чакъырыуду эмда чархларына керекли ашарыкъланы тизимин къурауду», - деб чертгенди Батчаланы Бэлла.

Акциягъа студентле бла сохталадан 100 адам къошулгъанды. Джаш спортчула къараучулагъа самбодан  усталыкъларын кёргюзгендиле. Медицина институтну студентлери джамагъатны джырлаб, тепсеб къууандыргъандыла. Саулукъ сакълауну бютеудуния кюню 1950-чи джылдан бери джыл сайын арттотур (апрель) айны 7-де белгиленеди. Бу кюн 1948-чи джыл Саулукъ сакълау бютеудуния организацияны уставы алыныб, кючюне киргенди. Бюгюнлюкде Саулукъ сакълау бютеудуния организацияны къурамында 200-ге джууукъ кърал барды.

 

 
{jcomments}