Врачланы кёргеним сайын Владимир Трошин джырлагъан бир джырны тизгинлери къулагъыма келгенча болама: «Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах...»
Бу гитче статьячыкъда бир кёзюуледе мен кесим тамадалыкъ этген школну бошагъан, кюнча джарыкъ къызны, Тебуланы Маргаританы, юсюнден айтыргъа излейме. Къарачай шахарны 5-чи номерли школун бошай, профтехучилищеде производство практикасындан тёрт багъаны алгъанына разы болмай, кабинетге кириб: «Мен практикамы бешге билеме. Тёрт салгъанларына разы тюлме. Хазырланыб, беш алмай къоярыкъ да тюлме. Сиз къалай дейсиз?» - деди Рита. «Кесинге база эсенг, хазырлан да, джангыдан зачётунгу бер», - деб, кёл бердим. Маргарита зачётун да бешге бериб, школну айырмагъа бошаб чыкъды. Кесини врач болур муратына уллу талпымакълыгъы болгъан къыз, Курск шахарда кърал медицина университетге кирди. 2012-чи джыл ординатураны бошаб, ол шахарда «Лечебное дело» факультетде окъууун да, устазладан махтау таба, тамамлады.
Окъууун бошаб келгенлей, Черкесск шахарда Медсанчастха гастроэнтеролог, терапевт болуб джарашады. Ол кёзюуледе Кавказский посёлокда врачлыгъын бардырыб, саулукъ багъыу ишинде кёблени разылыкъларын табханлай турады. Кавказскийде ишине толу берилирге излегенин билдиргенинде Медсанчастны тамадасы Темрезланы Бориспий: «Маргарита Александровна, сен меннге бек багъалы врачса, мадарым болуб, сени Медсанчастдан бир джерге да иерик тюлме», - деб, заявлениесине къол салмайды. Игитда дейсиз, ауругъанладан Маргаританы къаллай бир разылыкь табханын, тутхан ишине толу берилмеклигин, ауругъанла бла къалмай, Медсанчастны коллективи бла ариу тиллилигин иги биле эди ол. «Саулукъ багъыуда врачны ариу тиллилигини, халал джюреклилигини, джан аурута билмеклигини уллу магъанасы бардыла», - деученди тамада врач Темрез улу Бориспий. Тебуланы Маргаританы хар ауругъаннга эс бёлюб, джан аурутуб къарарлай, уллу халал джюреги болгъанына кёбле шагъатдыла. Тёрт-беш тюрлю аурууларындан къутхарыб ненча ауругъандан бюсюреу табханды.
Маргарита биринчи категориялы врачды. Терапевт профилни специализация болушлугъуну тамадасыды. Бусагъатда медицина джанындан илму ишин джаза турады. Медсанчастда медосмотрну, диспансеризацияны да бардыргъанланы бириди. Маргаританы анасы Люда баш билимли бухгалтерди. Фахмулу къыз, школда окъугъан заманында музыка, сурат школланы да айырмагъа бошаб, творчествогъа джюреги бла илешгенлени бири эди. Иги эртдеден бери да атасы Александр (джамагъатха белгили аты Ойсул) Дууут ёзенде фермерлик ишин бет джарыкълы бардырады.
- Атасы да, мен да Маргаританы кеси сабийликден сюйген окъууун айырмагъа бошаб, сюйген ишинде да орунлу болуб, муратына джетгенине бек къууанабыз, - дейди анасы Люда. Биз да, Маргаританы школ устазлары, фахмулу къызны саулукъ багъыуда джетишимлеринден хапарлы болгъанлай, анга джюрек разылыгъыбызны билдиргенлей туруучанбыз. Адамладан табханча, Уллу Аллахны разылыгъын да табарын излейбиз.
 
ХУБИЙЛАНЫ Вениамин.
 
 
{jcomments}