Бу кюнледе джиу-джитсу тутушдан бютеудуния эришиу  бошалды. Анга Къарачай-Черкесиядан тюрлю-тюрлю ауурлукъладан юч гёджеб къошулгъан эди. Аланы бири, Отарланы Азамат, алтын медалгъа, Гочияланы Халид бла Александр Попандопуло да джез медаллагъа тыйыншлы болгъандыла.
- Быллай бютеудуния эришиулеге къошулгъан къайсы спортчугъа да уллу сыйды. Мен 95 килограмм ауурлукълары болгъанла бла тутушдум. Аланы хорлаб биринчи орунну алгъаныма къууаныб къайтдым, - дегенди джиу-джитсудан дунияны эмда Эресейни чемпиону, эркин тутушдан эмда дзюдодан спортну устасы Отарланы Азамат.
Бу чемпионатха быйыл хычаман (май) айда Эресейни биринчилиги ючюн баргъан эришиуледе алгъа чыкъгъанла къошулгъандыла. Отарланы Азамат анда да алтын медаль алыб къайтхан эди.
(БИЗНИ КОРР.).
 
{jcomments}