Къарачай-Черкесияны спортчулары Александр Пападопулос бла Отарланы Азамат спортну джиу-джитсу тюрлюсюню къралла арасы эришиуледе хорлаб, 4 алтын бла бир кюмюш медаль алыб къайтхандыла.

Сотрудник Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике Кемал Каитов стал бронзовым призером чемпионата России по дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны «Архыз» курортунда тау чабыудан, скайраннингден, трейлраннингден «Архыз Sky Race» деген аты бла халкъла арасы фестиваль болуб ётгенди.

Фестивалда баш рекордну салгъан Москвадан чабыучу Илья Цыганков болгъанды. Ол тау джолну 80 километрин 18 сагъат бла 51 минутха ётгенди. Фестиваль бардырылгъан кёзюуде анга дери ол джолну киши ётмегенди.

Къарачай-Черкес Республиканы Архыз курортунда таудан дженгил тюшген аякъ машиналаны (даунхилл) кубогу ётгенди. 

Эришиулени ахыр IV-чю атламына Эресейни 24 шахарындан 53 спортчу къошулгъанды. Эресейни даунхиллден кубогу бла Екатеринбург шахардан Андрей Ушаков саугъаланнганды.
Эришиуле эки кюнню баргъандыла. Аланы эсеблерине кёре, «Элита» деген къауумда Виталий Хрипунов, «Мастера» къауумда Константин Гордиенко, «Юниоры» эмда «Любители» къауумда Михаил Тиунов бла Степан Якименко, тиширыуланы араларында да Анна Шишулькина хорламлы болгъандыла.

 

Бу кюнледе джиу-джитсу тутушдан бютеудуния эришиу  бошалды. Анга Къарачай-Черкесиядан тюрлю-тюрлю ауурлукъладан юч гёджеб къошулгъан эди. Аланы бири, Отарланы Азамат, алтын медалгъа, Гочияланы Халид бла Александр Попандопуло да джез медаллагъа тыйыншлы болгъандыла.
- Быллай бютеудуния эришиулеге къошулгъан къайсы спортчугъа да уллу сыйды. Мен 95 килограмм ауурлукълары болгъанла бла тутушдум. Аланы хорлаб биринчи орунну алгъаныма къууаныб къайтдым, - дегенди джиу-джитсудан дунияны эмда Эресейни чемпиону, эркин тутушдан эмда дзюдодан спортну устасы Отарланы Азамат.
Бу чемпионатха быйыл хычаман (май) айда Эресейни биринчилиги ючюн баргъан эришиуледе алгъа чыкъгъанла къошулгъандыла. Отарланы Азамат анда да алтын медаль алыб къайтхан эди.
(БИЗНИ КОРР.).