Сыйлы джердешле!

Кюнню нюрюне бёленнген бу джазгъы байрам халал уруннган, тамбласыны сагъышын этген адамланы бирикдириучю бир тукъум бир сейир сезим бла джылытады джюреклени.

Хар кюнде бел тюзетмей ишлей, туугъан джуртларыны эсенлигине, аны тамблагъы кюнюне къайгъырыб джашагъан адамланы бир иннетлиликлерини белгиси болгъанлай келеди бу байрам. Ара ишди Ата джуртубузну кючюн бегитген, аны сыйын чыгъаргъан да.

Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!

 Съемочная группа программы «Вести» телеканала ГТРК «Карачаево-Черкесия» подготовила сюжет о работе сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Черкесску.