Индиядан келиб, Къарачай-Черкесияны баш окъуу заведениелеринде окъугъан студентле республиканы студентлерине концерт программа кёргюзгендиле.
Ала бизни республикада джашагъан халкъланы тиллеринде джырлагъандыла, тау тепсеулени тепсегендиле. Бу концерт Россиячы студентни кюнюне аталгъанды.
- Студент джыллары адамны эсинде ёмюрлюкге сакъланадыла. Бютеу студентлени барын да алгъышлайбыз, окъууда, билим алыуда уллу джетишимле теджейбиз. Бюгюнлюкде бизде 800-ге джууукъ студент окъуйду, аланы 145-си тыш къралланы келечилеридиле. Келир джыл Индиядан энтда 100 студентни алыр муратыбыз барды. Аланы санын 600-ге джетдирирге излейбиз, - дегенди Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияны медицина институтуну директору Ёзденланы Марат.


Директорну заместители Боташланы Сафиназ айтханнга кёре, былайда кёб тюрлю миллетни келечиси окъуйду, аланы ичинде Туркменистандан, Таджикистандан, Палестинадан келгенле да бардыла.
Концерт программаны къонакълары тыш къралдан келиб, бизде окъугъан студентлени тепсегенлерине, джырлагъанларына бек сейирсиниб къарагъандыла, аланы фахму джилтинлерине тыйыншлы багъа бергендиле. Айхай да, тыш къралчы студентлени белгили джергили джырланы ариу джырлагъанларына тынгылагъандан сора, шохлукъну бегитир иннет бла джергили студентле да, тыш къраллы тилледе джырлаб, джыйылгъанланы кёзлерин ачхандыла эмда къонакълыкъда тургъан студентлени кёллерин алгъандыла.

 
{jcomments}