Школну бошар заманында да Мазанны эрке къылыкълары кетмегендиле. Классда кесинден сора киши кёрмегенча, эсине тюшсе, къычырыб сёлешир, керексизге кюлюб тебресе, кесин тыя билмез.

Батчаланы Хасанны джашы Алий Джёгетей Аягъы районну администрациясыны окъуу бёлюмюню тамадасыды. Бу джууаблы къуллукъда ишлегенли бери беш джыл болады.

Ич ишлени органларыны къуллукъчулары закон-джорукъ къалай сакъланнганына къарайдыла. Ала рахатлыкъ, мамырлыкъ ючюн кюрешген, махтаугъа тыйыншлы адамладыла.

Уллу Ата джурт къазауатны джоллары не аз да тынч болмагъанлары хакъды. Аланы къайсы бири да совет халкъны Уллу Хорламны унутулмазлыкъ кюнюне элте эдиле.

КъЧР-ни Теберди миллет паркында Никита Михалковну студиясы салыб башлагъан джангы «Бременские музыканты» деген фильмни эпизодларын алгъандыла. 2024-чю джыл башил (январь) айны 1-де аны кёргюзюрюкдюле.