За январь-сентябрь 2022 годажители и гости Карачаево‑Черкесии провели безналичных оплат покупокплатежными картами свыше 30 млн разна общую сумму 20 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких платежей выросло на 2,3%, а их объем – на 11,5%.

«Мен сыйыгъызны кёрген Бориспий улу Рашид! Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!
Таза джюрекден джууукълашыб келген Джангы джыл бла алгъышлайма!

Багъалы джердешлерибиз! Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!
Джангы 2023-чю джыл джууукълашыб келгени бла алгъышлайбыз! Бютеу юйюр, джууукъ-тенг бирге джыйылыб, бир-бирлерин алгъышлагъан байрам джетгенди.

2022-чи джыл республиканы джамагъатыны эсинде не бла къалгъанды деген сагъатда, эм алгъа Къарачай-Черкесияны 100-джыллыкъ юбилейин белгилегенибиз эсибизге келеди. Юбилейни кърал дараджада белгилеуню юсюнден Указгъа РФ-ны Президенти Владимир Путин къол салгъан эди. Къурау комитетге да РФ-ны маданият министри Ольга Любимова башчылыкъ этгенди.
Юбилейге аталыб республикабызны шахарларында, районларында сау джылны тюрлю-тюрлю кёрмючле, фестивалла, концертле, джармалыкъла, эришиуле дагъыда башха ашхы ишле бардырылгъандыла. Аны бла да къалмай, Къарачай-Черкесияны 100-джыллыгъы къралыбызны ара шахарында да белгиленнгенди. Аланы юслеринден газетибизде джазгъанлай да тургъанбыз. Алай болса да, багъалы окъуучуларыбыз, келе тургъан Джангы джылны аллы бла 2022-чи джылны эсеблерин чыгъара, республиканы юбилейи бла байламлы бардырылгъан бир къауум ишни эсигизге салыргъа излейбиз.

Сыйлы аккаланы, сыйлы аммаланы, сыйлы аталаны, сыйлы аналаны, сыйлы эгечлени, сыйлы къарнашланы, джетген къызланы, джетген джашланы, намыслы келинлени, болумлу кюёулени, бешикде джатхан мёлек сабийлени, бир-бирин сатмагъан керти тенглени, бу келе тургъан Джангы джыл бла алгъышлайбыз!
Ашарыкъдан толу тепсини джанында олтурсакъ, тин байлыкъны унутмазча, эсибиз болсун сакъ! Саныбыз ашдан асыры бек толмасын, сёз нёгер табылмай, джюрегибиз ач болмасын!