Быйыл хычаман (май) айны 3-де халкъыбыз сюргюнден туугъан Джуртуна къайтханына 65 джыл толады. Ол байрам кюн болса да, къарачай миллет кёчгюнчюлюкню джылларында чекген къыйынлыкъ не заманда да унутуллукъ тюлдю. Акъыл унутургъа излесе да, джюрек къоймайды.

Алыб гокка хансланы къучагъына,
Эшелоннга тюбеди 3-чю Май.

Ма бу эркинлик бизге берилгенли
Бир дженгил болгъанды санларым.

Таулу джуртум, джандет джуртум
Къарачай,
Бюгюнлюкде келди санга энтда бир май

Ол джыллада Джуртха учунмакълыкъ хар бир къарачайлыны иннети, мураты, нюзюрю, тюню-тюшю болгъанды.