Эресейни Почта къуллугъуну къайсы бир бёлюмюнден да аскер борчларын спецоперация бардырыла тургъан джерледе толтургъан джердешлербизге хакъсыз посылкала джиберирге болады.


Посылканы ашырыргъа къагъыт джарашдыргъан заманда адресни орнуна аскерчини атын, атасыны атын, тукъумун, аскер бёлегини номерин, Москва шахар деб, 103400 индексни джазаргъа керекди.
Почтаны къуллукъчусу аскерчиге неле джибергенигизни кёрюрча, посылканы аны аллына ачыкъ элтирге тыйыншлыды.
Аскерчилеге къуралгъан посылкаланы ичлерине салыргъа болмагъан затланы тизими pochta.ruhttp://pochta.ru/ сайтда джазылыбды. Аллай тизим джергили почта бёлюмлени «Информационный материал по почтовым услугам» деген папкаларында да болады.
СВО-гъа къуралгъан посылканы ауурлугъу 10 килограммгъа дери болургъа керекди. Андан кёб зат иерге излеген, талай посылка къураргъа боллукъду.
Бу ишни юсюнден толу хапарны Эресейни Почта къуллугъуну усталарындан 8-800-1-000-000 номер бла соруб билирге боллукъду.
Газетни информацион къуллугъу.

 
{jcomments}